Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda şatış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar. Satış Sözleşmesi www.suppliday.com ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.

MADDE 1
SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI :

1.1- SATICI:
Ünvanı: DDL MEDİKAL İLAÇ İTHALAT VE İHRACAT LTD. ŞTİ.
Adresi: Tarabya Mah. Sanatçılar Hançayırı Yolu Sk. Küme Evler 39A Blok 10B Sarıyer/İstanbul
Telefon: 90 (212) 278 80 81
Email: iletisim@suppliday.com

1.2 ALICI
Adı/Soyadı/Ünvanı: …
Adresi: …
Telefon: …
E-posta: …

MADDE 2
SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu Sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.suppliday.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda (MADDE 3) nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3
SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.suppliday.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
Ödeme Şekli : …
Teslimat Adresi : …
Teslim Edilecek Kişi: …
Fatura Adresi : …
Kargo Ücreti : … TL

MADDE 4
GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, www.suppliday.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
4.9- İşbu Sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya faks veya posta yolu ile ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5
CAYMA HAKKI
ALICI, Sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Taşıma aşamasında kargo firmasından kaynaklı kırık veya hasarlı ürünlerin iadesinde Hasar tespit tutanağı tutulması ve ürünü teslim almadan kargo görevlisine teslim edilmesi zorunludur. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 6
CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler, kişiye özel ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünÜn kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
– Her türlü yazılım ve programlar
– DVD, VCD, CD ve kasetler
– Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
– Her türlü kozmetik ürünler
– Alıcının isteği ile kişiye özel olarak üretilen ürünler
– Üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler

MADDE 7
TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:
Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.
Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 8
Kapsam Dışı Sözleşmeler
Bu yönetmelik hükümleri;
– Banka, sigorta ile ilgili,
– Otomatik satış makineleri vasıtasıyla akdedilen,
– Halka açık jetonlu telefonlar vasıtasıyla akdedilen,
– Açık artırma yolu ile akdedilen,
– Gıda, içecek ve günlük tüketim için tüketinin evine veya işyerine düzenli olarak sağlanan malların tedariki ile ilgili,
– Sağlayıcının üstlendiği, barınma, ulaşım, yemek tedariki, siportif ve kültürel faaliyetler ve eğlence hizmetlerini özel bir günde veya sürede tedarik etmesine ilişkin hükümler içeren,
sözleşmelere uygulanmaz.

MADDE 9
Yetkili Mahkeme
İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI
Ünvanı: DDL MEDİKAL İLAÇ İTHALAT VE İHRACAT LTD. ŞTİ.
Adresi: Tarabya Mah. Sanatçılar Hançayırı Yolu Sk. Küme Evler 39A Blok 10B Sarıyer/İstanbul
Telefon: 90 (212) 278 80 81
Email: iletisim@suppliday.com

ALICI
Adı/Soyadı : …
Adresi: …
Tarih : …